Za zapošljavanje u Čačku 35 miliona iz budžeta

Na današnjoj sednici Gradskog veća u Čačku usvojen je i predlog akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu.

Na današnjoj sednici Gradskog veća u Čačku usvojen je i predlog akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu. Za ostvarenje tog plana iz budžeta grada izdvojeno je ukupno 35 miliona dinara, a kod republike za sufinansiranje konkurisaće se za dodatnih 8,8 miliona dinara. Predviđene mere aktivne politike zapošljavanja ove godine su subvencije poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima, subvencije za samozapošljavanje, program stručne prakse i javni radovi.

U odnosu na 2015., ove godine je za mere aktivne politike zapošljavanja iz budežta grada Čačka izdvojeno pet miliona više sredstava.

 

Za otvaranje novih radnih mesta na raspolaganju je 14 miliona dinara, a poslodavac po osobi dobija 220.000, 20.000 dinara više nego prošle godine, dok se za zapošljavanje invalidnog lica dobija 300.000. Za samozapošljavanje izdvojeno je ukupno 12 miliona dinara i sa prošlogodišnjih 160.000 iznos je po osobi uvećan na 200.000 dinara, za samohrane roditelje 250.000 i invalidna lica 300.000 dinara.

 

Za programe stručne prakse izdvojeno je pet miliona dianra, a od države će se tražiti dodatnih 4,9 miliona dinara.

 

Za javne radove je izdvojeno 4 miliona dinara, a od republike će se tražiti 3,9 miliona dinara. Preporuka Lokalng saveta za zapošljavanje je da se javni radovi ove godine organizuju pre svega u oblasti socijalne zaštite.

 

Više o ovoj temi u izveštaju Mirjane Aleksić: