Novi roman R. B. Markovića „Putnikova ciglana“ promovisan u Čačku

"Putnikova ciglana" je deseti roman čuvenog srpskog pisca.

Novi roman  Radovana Belog Markovića „PUTNIKOVA CIGLANA“ predstavljen je sinić u čačanskom Domu kulture.  Reč je o 10.romanu uglednog književnika u kome je, na piščev osoben način opisan kolubarski kraj, zavičajni svet i rodne Ćelije. 

putnikova ciglana

Specifičan književni i jezički svet Radovana Belog Markovića nastavlja se u njegovom 10. romanu  «Putnikova ciglana». Radnja romana smeštena je u kolubarski kraj , od početka XX veka do godina komunističke vlasti, a kritičari ga ocenjuju  kao virtuozno-jezičku pripovedačku građevinu. Marković je pisac za koga kažu da je u svojim delima iznova izmislio ne samo svoj zavičaj, svoju Kolubaru, Lajkovac  već i sopstveni jezik. Njegov govor je bogat arhaizmima, davno zaboravljenim rečima koja danas zvuče čudno, a ponekad ih je teško i razabrati.

„Kao deseta knjiga u jednom ciklusu romana, koji bi se uslovno mogao okarakterisati jednom zavičajnom odrednicom, jednim mojim Kolubarskim ciklusom, govori o nekim nedosegnutim visinama – o jednoj ciglani i jednom dimnjaku, o težnji ka visinama, ka nebu, koje čovek ne može dosegnuti. To je uglavnom jedna romaneskna potka moje najnovije knjige“, objašnjava Marković.

Jezik je najupečatljivija karakteristika velokupne proze R.B.Markovića. Pisac je još u ranim pripovetkama i romanima pokazao  da pažljivo bira leksiku i još pažljivije sklapa rečenicu. „Dobra proza treba i da zvuči i da znači, a ovo dvoje usaglasiti veoma je teško“ , kaže pisac. A šta je u prozi R.B. Markovića  žarišna tačka?

„Brojni tumači moje književnosti našli su jednu nit koja spaja sve moje romane – to je jedna melanholična žica, nekakva seta. Tako kažu moji tumači, a ja bih se u nekoliko složio s tim“, zaključio je on.

O knjizi, koja je bila u užem izboru za Ninovu nagradu za 2015. g.,  govorio dr Stojan Đorđić, profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu. Roman „Putnikova ciglana“, obavila je  Srpska književna zadruga u 107. Plavom kolu . Povodom 65 godina života i 40 godina stvaralaštva velikog umetnika pisane reči, 2014.g.,  objavljena su i njegova sabrana dela  u  13 knjiga.