Mirković odgovorio naprednjacima

Saopštenje za javnost predsednika opštine G.Milanovac

„A povodom postavljenog pitanja Opštinskog odbora Srpske napredne stranke zašto nije uputio zahtev predsednici Skupštine opštine Jadranki Dostanić za sazivanje sednice Skupštine na kojoj bi bilo razmatrane pitanje formiranja Opštinske izborne komisije“, predsednik opštine Milisav Mirković, izdao je saoštenje u kojem se kaže

Kao predsednik opštine i kao predsednik Opštinskog veća nemam nikakve nadležnosti po pitanju formiranja Izborne komisije Opštine Gornji Milanovac već to čini Skupština opštine na predlog Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetska pitanja upravo iste te Skupštine opštine kojom predsedava Jadranka Dostanić. Inače, Izborna komisija opštine Gornji Milanovac formirana je još 6. juna 2014. godine, ali u njenom sastavu nema predstavnika Srpske napredne stranke – stoji u saopštenju za javnost predsenika opštine.

Naime, ova stranka predložila je tada za svog predstavnika u Izbornoj komisiji gospodina Miluna Dostanića, inače supruga predsednice Skupštine Jadranke Dostanić protiv koje se upravo zbog ovoga i vodio postupak pred Agencijom za borbu protiv korupcije. Nakon pokretanja postupka pred Agencijom za borbu protiv korupcije, Opštinski odbor Srpske napredne stranke u više navrata pozivan je da dostavi novi predlog Komisiji za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetska pitanja i to je učinio tek pre par dana dakle nakon skoro 2 godine – stoji u saopštenju predsednika opštine Gornji Milanovac, Milisava Mirkovića.