Lokalnoj samoupravi u Čačku fali 104 zaposlenih

Kako popuniti manjak?

U sistemu lokalne samouprave grada Čačka ima 104 manje od maksimalno dozvoljenog broja zaposlenih  koji je propisala Vlada Srbije, izjavio je načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove Nebojša Bežanić. Bežanić je na današnjoj sednici Gradskog veća obrazložio predlog odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada za 2015. godinu koju su većnici prihvatili i uputili Skupštini na usvajanje. On je istakao da to sada ne znači automatsko zapošljavanje, jer postoje druga zakonska ograničenja.

I Sistem lokalne samouprave grada Čačka, čine organi lokalne samouprave, javne službe, javna preduzeća, pravna lica osnovana od strane tih preduzeća, privredna društva i druge organizacije koje u sistemu imaju obavezu prijavljivanja podataka o zaposlenima u Registar, odnosno zaposlene čije se plate, odnosno zarade finansiraju iz budžeta lokalne samouprave.

II Ovom odlukom, u okviru utvrđenog broja zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Čačka, utvrđuje se maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima za 2015. godinu, i to:

1. Javno preduzeće za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak 39
2. Javno komunalno preduzeće za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak 240
3. Javno komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak 163
4. Javno komunalno preduzeće za grejanje „Čačak“ Čačak 79
5. Javno komunalno preduzeće za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci 25
6. Javno komunalno preduzeće za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak 68
7. Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ Čačak 35
8. Naučno tehnološki park Čačak 2
9. Dom kulture Čačak 40
10. Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ Čačak 28
11. Ustanova kulture od nacionalnog značaja Narodni muzej Čačak 16
12. Ustanova kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak 11
13. Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani 15
14. Predškolska ustanova „Radost“ Čačak 233
15. Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ Čačak 250
16. Ustanova za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak 30
17. Centar za socijalni rad Čačak 9
18. Ustanova za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak 25
19. Javna ustanova „Turistička organizacija Čačka» Čačak 21
20. Gradska stambena agencija Čačak 4
21. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak 3
22. Ustanova Regionalni centar za talente Čačak 1
23. Ustanova za kulturno obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ Čačak 5
24. Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove grada Čačka 74
25. Gradska uprava za inspekcijski nadzor grada Čačka 46
26. Gradska uprava za finansije grada Čačka 23
27. Gradska uprava za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka 25
28. Gradska uprava za urbanizam grada Čačka 34
29. Gradska uprava za društvene delatnosti grada Čačka 19
30. Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka 23
31. Gradska uprava za lokalnu poresku administraciju grada Čačka 26
32. Služba za budžetsku inspekciju 3
33. Služba za internu budžetsku reviziju 3
34. Gradsko pravobranilaštvo grada Čačka 7
35. MZ Atenica 2
36. MZ Banjica 1
37. MZ Zablaće 1
38. MZ Ježevica 1
39. MZ Ostra 1
40. MZ Trnava 1
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Čačka ”.

 

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=wRQB0vjpCto[/embedyt]