Dostanić: Zašto Milisav Mirković preko medija napada SNS?

Saopštenje za javnost predsednice SO Gornji Milanovac

Povodom saopštenja za javnost predsednika opštine Gornji Milanovac, Milisava Mirkovića, emitovanog u našim informativnim emisijama 23. februara, a kao odgovor na saopštenje OO SNS-a, našoj televiziji je stiglo saopštenje koje potpisuje predsednica gornjomilanovačke Skupštine, Jadranka Dostanić.

Kao odgovornoj predsednici Skupštine opštine svih odbornika biranih voljom građana opštine Gornji Milanovac, nejasno mi je zašto Milisav Mirković koristi funkciju predsednika Opštine da preko medija napada Srpsku naprednu stranku kojoj pripadam – pita se u saopštenju za javnost predsednica Skupštine i dodaje – Tačna je tvrdnja Predsednika opštine da nema nadležnosti po pitanju formiranja Opštinske izborne komisije. Čudi me samo zašto uopšte daje bilo kakve komentare po tom pitanju. Predloge za članove Opštinske izborne komisije dostavljaju odborničke grupe Komisiji za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, a Komisija dostavlja predlog predsednici skupštine opštine da bi se uvrstili u dnevni red zasedanja. Kada će odborničke grupe dostavljati predloge ne odlučuje predsednik skupštine već one same, stoji u saopštenju predednice Skupštine i dodaje se – Sastav Opštinske izborne komisije od kada sam na čelu Skupštine opštine menjan je u zavisnosti od formiranja i brojnosti odborničkih grupa. Trenutno odbornička grupa „Ivica Dačić-Socijalistička partija Srbije (SPS) Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Pokret za opštinu Gornji Milanovac“ ima više od polovine članova u stalnom sastavu OIK-a, što je suprotno zakonu, a sastav komisije mora biti u skladu sa zakonom.Što se tiče postupka koji se vodio kod Agencije za borbu protiv korupcije, a koji su neki pokrenuli, obaveštavam Predsednika opštine Milisava Mirkovića, a i celokupnu javnost da sam dobila zaključak Agencije – kojim se obustavlja postupak obzirom da nema elemenata za sukob interesa. Podsećam predsednika da je zaključak stigao skoro pre godinu dana, da je koverat bio otvoren kada je stigao do mene, iako je na njemu pisalo „lična dostava“. Da bi sve ove tvrdnje bile potkrepljene agumentima dostavljam medijima skenirani zaključak Agencije za borbu protiv korupcije.Posle svega iznetog nameće se pitanje da li je Predsednik opštine kao nalogodavac budžeta u sukobu interesa, obzirom da je njegova supruga gospođa Mirjana Mirković direktor Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac?- stoji u saopštenju predsednice Skupštine, Jadranke Dostanić