Obuka za posrednike i zastupnike u osiguranju

Više informacija u Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo putem telefona 036/334-655 i 036/334-175

KRALJEVO – Obuka za kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju će biti organizovana u Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo (Omladinska br.2, Kraljevo), 14. 16. i 19. marta.

 

Ovlašćeni posrednici, odnosno ovlašćeni zastupnici, na osnovu Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS“, br.38/2015), dužni su da se kontinuirano usavršavaju radi obavljanja poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i to najmanje 20 časova u toku kalendarske godine.

Lica koja su do 27.juna 2015.godine, stekla zvanje ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik, dužna su da se do 1.jula 2016.godine kontinuirano usavršavaju najmanje 20 časova, i da Narodnoj banci Srbije dostave dokaz o tome do 1.avgusta 2016.godine – u suprotnom smatraće se da ne ispunjavaju uslove u vezi s potrebnim stručnim kvalifikacijama.

Više informacija u Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo putem telefona 036/334-655 i 036/334-175, ili putem e-maila: ivana.markovic@komora.net