Izuzetan program 28. Memorijala Nadežde Petrović

Ove godine Umetnička galerija Nadežda Petrović, organizuje 28. po redu Memorijal velike srpske slikarke. Memorijal će trajati od

Ove godine Umetnička galerija Nadežda Petrović, organizuje 28. po redu Memorijal velike srpske slikarke. Memorijal će trajati od 24. septembra do 1. novembra 2016. godine. Selektori-kustosi  ovogodišnjeg Memorijala su Stevan Vuković i Simona Ognjanović, arhitekta postavke je Miodrag Mladenović, a tema Memorijala je: Pred sudom.

 


Na 28. Memorijalu Nadežde Petrović učestvuju sledeći umetnici:

 1. Ulaj: Ima neki kriminalni ton u umetnosti
 2. Majkl Benson: Suđenje Aleksandru Breneru
 3. Olga Stolpovskaya i Dmitry Troitsky: Bruner’$ Trial
 4. COM: Voteauction
 5. Novi kolektivizam: Plakanta afera
 6. Rosela Biskoti: Suđenje
 7. Ivan Faktor: Kangoroo Court
 8. Miša Savić i saradnici: Crna kutija (performans na dan otvaranja Memorijala)
 9. Jasmina Cibic: Plodovi naše zemlje
 10. Hila Peleg: Zločin protiv umetnosti
 11. Jelica Radovanović i Dejan Anđelković: Ko je najveći srpski umetnik?
 12. Tea Tupajić i Petra Zanki: Kustoski komad
 13. Bojan Đorđev: Slučaj Bares (performans na dan otvaranja Memorijala)
 14. Tanja Ostojić: Sans papiers
 15. Kolacija Zalivski rad / Gulf Labor Coalition: Gregori Šolet, Metju Greko, Saadiyat Island Workers Quarters Collectable
 16. Kolacija Zalivski rad / Doris Bitar, Bez naziva
 17. Umetničko-aktivistička mreža Niko nije ilegalan, selekcija materijala Florijana Šnajdera
 18. Santijago Sijera: Projekat 22

Osim izložbe, planirana je i realizacija pratećih aktivnosti i programa:

 • diskurzivni događaj/panel, 25. 9. 2016. god. sa domaćim i inostranim gostima (moderatorka – Jelena Vesić, učesnici – Branko Dimitrijević, Sabina Sabolović I Ivana Bago (WHW), Florijan Šnajder, Gregori Šolet, Metju Greko)
 • stručna vođenja kroz izložbu
 • razgovori sa umetnicima

U svom osnovnom usmerenju Memorijal Nadežde Petrović ima za cilj da prepozna i prikaže, te i da analizira svaku umetničku tekovinu koja “poštuje izvorne, etičke i estetičke principe životnog dela Nadežde Petrović, začetnika srpske moderne umetnosti, pionira u formiranju javne likovne scene (inspiratora i organizatora prvih izložbi, kolonija, udruženja likovnih umetnika…), velikog srpskog patriote, ali i pobornika ideje južnoslovenskog kulturnog jedinstva”.

Umetnička galerija “Nadežda Petrović” je u okviru svoje edicije Ravnoteža 2009. godine objavila izbor likovnih kritika Nadežde Petrović, u izboru Branka Kukića, kojim je još jednom demonstirano da je ova velika srpska slikarka bila ujedno i veliki mislilac i tumač filozofskih osnova umetničkog stvaralaštva. Na do sada održanim Memorijalima nedovoljno pažnje je bilo posvećeno ovim aspektima nasleđa Nadežde Petrović, koji su se manifestovali u polju likovne kritike i teorije umetničkog stvaralaštva, pa će se ovogodišnji 28. Memorijal Nadežde Petrović graditi na tim osnovama. Nadežda Petrović je sopstvenu, ali i onu koju je prepoznavala kao najnapredniju srpsku/jugoslovensku umetnost, zastupala obrazlažući svoje stavove principima koji teorijsko utemeljenje imaju u Ničeovoj filozofiji vitalizma, koja će tek decenijama kasnije postati temelj nemačke, pa i francuske, i konačno američke teorije umetnosti.
Izložba Pred sudom se realizuje u okviru istoimenog istraživačkog projekta na kome rade Simona Ognjanović i Stevan Vuković, koji ima za cilj da mapira, preispita i predstavi realacije između načina tretiranja procesa suđenja u polju umetnosti, i u sudskom i zakonodavnom sistemu. Izložba uključuje radove organizovane u četiri tematska segmenta: segment Umetnik pred zakonom  predstavlja umetničke radove koji su postali predmet krivičnih sporova. Segment Umetnički radovi kao ponovna izvođenja procesa suđenja, uključuje radove koji ponavljaju istorijski značajna, realna ili fiktivna suđenja, čime se ti sporovi ujedno i reaktualizuju i rekontekstualizuju. Segment Umetnost, umetnici i kustosi na fikcionalnim suđenjima predstavlja radove u kojima se proceduralni elementi pravnog sistema koriste da bi se “sudilo” umetnicima, kustosima, publici ali i samoj umetnosti, a sve u cilju da se stvori platforma sa koje je moguće postaviti pitanje o odgovornosti delovanja u polju umetnosti. Segment Sila zakona – legalizovano nasilje i delegalizovani ljudi sastoji se od radova  koji se bave simboličkim i drugim društvenim podelama koji su regulisanim pozitivnim zakonskim normama.

Ovogodišnji, 28. Memorijal Nadežde Petrović se bavi i nedovoljnom konkurentnošću savremene vizuelne umetnosti Srbije na međunarodnoj sceni, koja je uzrokovana nedovoljno visokim nivoom produkcije radova.  Shodno tradiciji Memorijala Nadežde Petrović na izložbi će se naći umetnički projekti iz najnovije produkcije uglednih domaćih autora, i to pre svega sa ciljem da se sagledaju odnosi umetničkih tokova u Srbiji, spram regionalnih i internacionalnih tendencija. Takav pristup se nadovezuje na tradiciju koju je uspostavila upravo Nadežda Petrović još na početku dvadesetog veka, kada je inicirala prve regionalne izložbe savremenih umetnika, i to pre nego što su javne institucije uspostavile ovakav način rada. Otuda se Memorijal i realizuje ne samo u spomen na izuzetno likovno delo ove umetnice, nego i na njeno ukupno delovanju u polju kulture.