Protest “Roditelj-negovatelj” u pet do dvanaest

ČAČAK — U organizaciji Udruzenja za pomoć menetalno nedovoljno razvijenim osobama Čačka, u Gradskom parku organizova je skup

ČAČAK — U organizaciji Udruzenja za pomoć menetalno nedovoljno razvijenim osobama Čačka, u Gradskom parku organizova je skup podrške usvajanju Zakona roditelj- negovatelj! Ovaj zakon trebalo bi da u velikoj meri poporavi  položaj osoba rođenih sa teškoćama u razvoju, kao i njihovih porodica, poručeno je sa skupa koji je simbolično počeo  u „pet do dvanaest“.