Izbori 2016: Radojevićeva „buna protiv dahija“ u devet tačaka

Saopštenje za javnost GG „Dr Aleksandar Radojević – za napredniji Čačak“:   Dr Aleksandar Radojević, nosilac liste grupe

Saopštenje za javnost GG „Dr Aleksandar Radojević – za napredniji Čačak“:

 

Dr Aleksandar Radojević, nosilac liste grupe građana „dr Aleksandar Radojević“ – ZA NAPREDNIJI ČAČAK, boravio je danas u Mojsinju. U razgovoru su prezentovane hitne mere koje će se sprovoditi odmah posle izbora – koje je nazvao „Bunom protiv dahija“:

1) Trinaesta penzija, kao trajni novčani dodatak – za sve penzionere sa minimalnim penzijama i socijalno ugrožene, dok država ne bude u mogućnosti da poveća penzije iz fonda PIO što će se postići racionalnim planiranjem trošenja budžeta grada odmah nakon izbora, tj. preraspodelom novca koji je namenjen za trošenje u predizbornoj kampanji kroz budžet javnog preduzeća Gradac koji je u izbornoj kampanji jednak trogodišnjem budžetu tog preduzeća…

2) Besplatno lečenje svih sugrađana koji se jave lekaru, ukidanje lista čekanja i zakazivanja pregleda, podizanje kvaliteta lečenja. Imamo odlične lekare koji su pogrešno organizovani. Posebna briga u lečenju dece i osoba sa posebnim potrebama -invalidima, ratnim vojnim invalidima svih ratova, dobrovoljnim davaocima krvi i organa… Pravo prioriteta u pružanju zdravstvenih usluga koje će biti 100 % besplatne što će se postići dobrom organizacijom rada u zdravstvu i minimalnom preraspodelom budžeta.

3) Vrtić, dostupan za svu decu koja žele, po istim uslovima i standardima. Standardizacijom usluga i uključivanjem privatnih vrtića i/ili objekata u sistem brige o deci.

4) Besplatan prevoz ili autobuska karta za svu školsku decu i studente, kao i besplatna karta za sve studente iz Čačka u drugim gradovima Srbije dva puta mesečno, a rezultat će biti racionalnog rebalansa budžeta grada.

5) Otkup poljoprivrednih proizvoda preko organizovane mreže otkupno-distributivnih centara i povećanje agrarnog budžeta uz subvencije za osiguravanje useva od elementarnih nepogoda. Formiranje mreže agronoma sa praktičnim znanjem, koji pružaju besplatne savete za poljoprivrednike.

6) Privrednim subjektima omogućiti jednake formalno-pravne uslova za rad bez „burazerskih privilegija“ i sa što je moguće manje nelojalne konkurencije uvoznika što ćemo postići adekvatnim sprovođenjem zakona, zahtevom i lobiranjem za hitne izmene loših rešenja u oblasti privrede.

7) Suzbijanje bahatosti i duplih standarda pojedinih inspektora, a naročito čelnika određenih inspekcijskih službi i insistiranje na primeni zakona na isti način za sve, koristeći meru upozorenja i naloga za otklanjanje nedostataka u razumnom roku.

8) Hitno obnoviti rad mesnih kancelarija i staviti ih na raspolaganje građanima tokom čitavog dana – hitnom izmenom gradske odluke.

9) Sportske aktivnosti besplatno za decu u školama, sportskim klubovima i svim objektima u vlasništvu grada hitnim rebalansom budžeta grada.
Vrlo bitna strateška mera je stvaranje najboljeg okruženja za obavljanje privrednih delatnosti uz učešće radnika, sindikata i poslodavaca u odlučivanju i stvaranju boljih uslova za rad.
Jedna od osnovnih strateških mera je izgradnja nove bolnice sa porodilištem i donošenje nove strategije zdravstva u Čačku.

Posebno angažovanje svih nas za unapređenje nauke, prosvete, kulture.