Zasedalo Gradsko veće u Čačku

ČAČAK — Na današnjoj sednici, većnici grada Čačka dali su saglasnost gradskim upravama za opšte i zajedničke poslove

ČAČAK — Na današnjoj sednici, većnici grada Čačka dali su saglasnost gradskim upravama za opšte i zajedničke poslove i inspekcijski nadzor na pravilnike o sistematizaciji radnih mesta. Sa reprezentativnim sindikatima postignuta je saglasnost o zaključivanju  kolektivnih ugovora za Javno komunalno preduzeće „Čačak“ i Turističku organizaciju. Prihvaćeno je da se izdvoji ukupno 955 hiljada dinara iz stalne budžetske rezerve, kao pomoć za ublažavanje posledica od požara na sedam stambenih objekata i dva gazdinstva oštećena od snežnih padavina.