Svetski dan porodice

ČAČAK — Siromaštvo, porast porodičnog nasilja i negativan prirodni priraštaj najveći su problemi današnjice sa kojima se suočava

ČAČAK — Siromaštvo, porast porodičnog nasilja i negativan prirodni priraštaj najveći su problemi današnjice sa kojima se suočava porodica u Srbiji, istaknuto je povodom obeležava Međunarodnog dana porodice u Centru za socijalni rad u Čačku.  Prema poslednjem popisu, u Srbiji ima oko dva miliona i 125 hiljada porodica, a najveći broj njih, koje imaju potomstvo, ima jedno dete.