Raspoređena sredstva za Letnje dane kulture u Čačku

ČAČAK — Odbor „Letnjih dana kulture“, na sednici održanoj 11. maja 2016. godine razmatrao je programe prijavljene na

ČAČAK — Odbor „Letnjih dana kulture“, na sednici održanoj 11. maja 2016. godine razmatrao je programe prijavljene na konkursu za učešće na manifestaciji u 2016. godini. Na ovogodišnji konkurs blagovremeno je pristiglo 39 prijava, dok dve zakasnele prijave Odbor nije razmatrao. Na osnovu Odluke o manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Čačak i Pravilima  o organizovanju manifestacije „Letnji dani kulture u Čačku“, kao i na osnovu konkursa za ovogodišnju manifestaciju i rezultata prošlogodišnjeg konkursa, Odbor je doneo odluku o programima koji će se sufinansirati u 2016. godini. Prihvaćeno je 20 programa, koji će se sufinansirati u ukupnom iznosu od 700.000,00 dinara:

Red. br. Naziv programa Nosilac/autor programa Odobreno sredstava  
1. Dani fotografije u Srbiji – Čačak 2016 Foto kino klub „Čačak“ 50.000,00  
2. „Čekajući Marčela“ Baćko Bukumirović  i Teatar Estet 35.000,00  
3. Dokumentarni film „Porodica Petrović“ Ljubiša Ćirković 26.000,00  
4. „Kradem ti se u večeri, u večeri pod pendžeri“ Boris Kapetanović 13.000,00  
5. Narodna tradicija u prezentaciji dece predškolskog i osnovno-školskog uzrasta KUD Bambi/Nikola Novaković 15.000,00  
6. „Putevi srpske vojke“ Spartan Warriors Outdoor/Stefan Lukić 20.000,00  
7.  Strip junaci u papir mašeu Milica Tresač 8.000,00  
8. Interakcija sa ekspresionizmom Mašinsko-saobraćajna škola Čačak/Zorana Dragićević Peruničić 35.000,00  
9. Škola fotografije od početaka do kreativnih rezultata Bojan Pajić 33.000,00  
10. Matine na ćošku Rajićeve KUD „Abrašević“/Dragiša Gavrilović i Aleksandar Kovačević 20.000,00  
11. Nekulturni rokeri: Škank i Za DŽ Dragan Ćirković 90.000,00  
12. Talasi dobrog raspoloženja Mirko Drmanac 13.000,00  
13. Vikend znanja i igranja Agencija za podučavanje „LITTLE BIG BEN“/Andrea Belopavlović 42.000,00  
14. Lutkarsko pozorište za vas Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju 60.000,00  
15. Od školice trube do nastupa Marko Stanojević 30.000,00  
16. Celovečernji koncert KUD FRA sa gostima KUD FRA / Mladen Ristanović 30.000,00  
17. Kaligrafsko-ikonografska radionica Centar za vizuelna istraživanja „Krug“/Božidar Plazinić 40.000,00  
18. Opsene i harizme Milenka Pajića Radan Nedović 15.000,00  
19. „Summer gig” Ne zaboravi Čačak / Jovan Kovačević 55.000,00  
20. Letnji plus uz džez impuls Udruženje „World music centar Serbia”/ Aleksandar Popović 70.000,00  
    UKUPNO: 700.000,00  

 

U Čačku, 17. maj 2016.

Predsednik Odbora
dr Bogdan Trifunović