Mladi dobili predstavnika u Lokalnom savetu za zapošljavanje

Novina u radu Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Čačka je uključivanje predstavnika mladih u rad tog saveta, rečeno

Novina u radu Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Čačka je uključivanje predstavnika mladih u rad tog saveta, rečeno je na konferenciji o “Lokalnim politikama zapošljavanja po meri mladih” održanoj danas u Čačku. U nevladinom sektoru kažu da će u narednoj godini uporno nastojati da se vrednuju rezultati primenjenih mera i donese dugoročna održiva strategija zapošljavanja mladih.

Konferencija o lokalnim politikama zapošljavanja deo je treće faze projekta naziva „Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika zapošljavanja mladih“, koji sprovodi Razvojni biznis centar Kragujevac u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu.

  • U ovoj trećoj fazi uspeli smo da u saradnji sa gradom i mladima da prvi put uključimo predstavnika mladih u Lokalni savet za zapošljavanje. Ta mlada osoba biće zapravo spona sa mladima, prenosiće probleme i potrebe mladih, čime će pomoći u kreiranju adekvatnih rešenja za zapošljavanje mladih,  kaže Marija Stojadinović iz Razvojnog biznis centra Kragujevac.

Pomoćnik gradonačelnika Čačka, Milan Bojović, objašnjava da će Lokalni savet za zapošljavanje pratiti efekte primenjenih mera, ali i da će biti izmenjen i Poslovnih o radu ovog tela.

U nevladinim organizacijama ocenjuju da je veliki korak i potvrda da civilni sektor može da se uključi i utiče na rad lokalne samouprave.

  • Mislim da je veoma značajno što je predstavnik mladih uključen u rad Lokalnog saveta za zapošljavanje, jer će učestvovati u definisanju mera aktivne politke zapošljavanja, na koje ćemo i mi moći da utičemo. Najpre da ih uskladimo sa potrebama mladih, kaže Ivan Milovanović iz BC „Suadeo“.

U lokalnoj samoupravi kažu da je ove godine izdvojeno 17 miliona, a utrošili jedan milion manje za zapošljavanje mladih

  • Ove godine smo uveli jednu novinu, a to jeste favorizacija određenih kategorija pri definisanju mera aktivne politike zapošljavanja. Pre svega, kategorije mladih do 30 godina, koja do sada nije bila dovoljno vidljiva, kaže Milan Bojović, pomoćnik gradonačelnika i dodaje da je neophodno osmisliti dugoročne mere za privlačenje investitora kako bi se otvarale nove radnike i nova radna mesta. To bi moglo biti na tragu zahteva organizacija mladih u Čačku.
  • Naredne godine će biti realizovana četvrta faza ovog projekta, gde ćemo pored svih ovih mera insistirati da se radi na monitoringu svih ovih aktivnosti kako bi se prikupile informacije o tome šta je zaista problem i šta je neophodno učiniti, najavio je Ivan Milovanović iz BC „Suadeo“.

Grad Čačak od 2006.godine izdvaja novac za mere aktivne politike zapošljavanja i do sada je uloženo 250 miliona dinara,  a ove godine 30 miliona dinara. Inače, projekat „Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika zapošljavanja mladih“ ostvaruje se i zahvaljujući organizaciji Solidar Swiss.