Aleksandar Jevtović novi načelnik Opštinske uprave u Gornjem Milanovcu

GORNJI MILANOVAC — Članovi Veće opštine Gornji Milanovac usvojili su na danas održanoj, petoj redovnoj sednici, izmene programa

GORNJI MILANOVAC — Članovi Veće opštine Gornji Milanovac usvojili su na danas održanoj, petoj redovnoj sednici, izmene programa rada većine javnih preduzeća i ustanova, u skladu sa nedavno usvojenim rebalnsom budžeta. Takodje, na mesto načelnika Opštinke uprave, po javnom konkursu, raspisanom nakon smene prethodne načelnice Gorice Petrović, izabran je – diplomirani pravnik Aleksandar Jevtović, dosadašnji predsednik Skupštine opštine Gornji Milanovac.

Rešenjem predsednika opštine Gornji Milanovac, Dejana Kovačevića, članovima Opštinskog veća dodeljena su sledeća zaduženja – Desimir Jovanović biće zadužen za zaduzen za pitanja infrastrukture, koordinaciju aktivnosti na izgradnji koridora 11 i koordinaciji rada javnih preduzeca, Nebojša Lazović za privredu, Djuro Ćuk za komunalne delatnosti, Ivan Bešlagić za ekologiju i zaštitu životne sredine, Srdjan Milićević za prosvetu i sport, Radovin Veselinović za poljoprivredu i razvoj mesnih zejdnica, Slavica Radojević Gruevski, biće zadužena za ljudska prava i saradnju sa manjinama, Dušan Dražović za pravna pitanja, Jasmina Marić za kulturu i turizam, Jovan Matijević za preduzetništvo, a doktor Miro Lazarević za zdravstvo. Jednoglasnom odlukom svih članova Veća, za načelnika Opštinske uprave izabran je dosadašnji predsednik Skupštine, diplomirani pravnik Aleksandar Jevtović. Jendoghlasno je usvojen i izveštaj o izvršenju budžeta u prvih šest meseci ove godine, koji pokazuje da je prihodna strana realizovana sa oko 44 odsto,a rashodna sa oko 41 odsto planiranog.

Većnici su usvojili i izmene i dopune u programima rada Javnog komunalnog preduzeća, Javnog preduzeća za puteve, Kulturnog centra, Biblioteke, Muzeja, Centra za socijalni rad, Turističke organizacije, Predškolse ustanove Sunce,  Doma zdravlja, te osnovnih i srednjih škola na područjuu opštine. Rečene izmene odnose se na upodobljavanje planova sa  dodatnim sredstvima opredeljenim javnim preduzećima i ustanovama reblansom budžeta, koja su izmedju ostalog namenjena za ispatom putnih troškova zaposlenima u obrazovanju, postavljanje gromobranske zaštite u školama, te upošljavanjem deset personalnih asistenata u školama i isto toliko gerontodomaćica.  Predlog izmena programa gradske mesene zajednice kojim je traženo dodatnih 3,5 miliona za sanaciju  Miletića potoka, medjutim nije dobilo zeleno svetlo, jer je prema rečima predsendika opštine, za sanaciju istog već izdvojeno pet miliona, a dodatna sredstva su kako tvrdi bila namenjena komunalnom opremanju placeva u privatnoj svojini.

Članovi veća formirali su Komisiju  za razmateranje zahteva za naknadu štete  nastale usled ujeda pasa lutalica na čijem čelu će biti opštinski javni pravobranilac, usvojili izveštaj  o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije u prošloj i plan za ovu godinu, kao i predlog Operativnog plana za odbranu od poplava. Na ovoj sednici Veće je ovlastilo opštinskog pravobranioca da sa zapoelnima u Vrtiću koji su izgubili spor protiv opštine može potpisati sporazum kojim će pripadajuće sudske troškove ispalatiti u maksimalnih 12 mesečnih rata.