Čačanske sadnice idu za Kazahstan

ČAČAK — U čačanskom Institutu za voćarstvo danas je potpisan Memorandum o saradnji između predstavnika ove ustanove i

ČAČAK — U čačanskom Institutu za voćarstvo danas je potpisan Memorandum o saradnji između predstavnika ove ustanove i predstavnika Vlade Kazahstana, a koji se odnosi na transfer znanja i tehnologija ganjenja voćaka ovoj državi, uz naš sadni materijal. Pregovore o saradnji, Institut je započeo tokom protekle godine u okviru posete privredne delegacije našeg grada Kazahstanu.