Gradonačelnik obišao čačanske mesne zajednice

Gradonačelnik obišao MZ Jezdina, Beljina, Pridvorica i Ljubić   SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – 26. avgust 2016. godine- Gradonačelnik

Gradonačelnik obišao MZ Jezdina, Beljina, Pridvorica i Ljubić

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

– 26. avgust 2016. godine-

Gradonačelnik Čačka je nastavio da obilazi mesne zajednice kako bi na terenu na najbolji način sagledao postojeće probleme i u konsultaciji sa  građanima našli rešenje za njihovo prevazilaženje.

mz jezdina

Obilazak MZ Jezdina

 

Juče, 25. avgusta 2016. godine, gradonačelnik je, sa svojim saradnicima, prvo obišao MZ Jezdina gde se njeni žitelji, više godina, suočavaju sa problemom odvoda površinskih voda zbog čega je potpuno oštećen put, posebno na potezu Lazarevića do. Na licu mesta je dogovoreno da stručne službe JP GRADAC odmah pristupe izradi projektne dokumentacije za izradu kišne kanalizacije i asfaltiranje puta koje će na proleće biti realizovano, a da se do tada, u što skorijem roku, izvrši privremena sanacija pomenutog puta.

mz pridvorica

Obilazak MZ Pridvorica

 

Problemi  Mesne zajednice Pridvorica su dva klizišta koja su oštetila put Pridvorica – Jezdina, pa je potrebno izvršiti hitnu sanaciju ovih klizišta kako bi se pristupilo asfaltiranju oštećenog puta.

mz beljina

Obilazak MZ Beljina

 

I građani MZ Beljina se suočavaju sa oštećenjem saobraćajnice, do koga je došlo prilikom izgradnje jednog stambenog objekta. Jedini način da se ovo prevaziđe i sanira oštećeni put je izgradnja potpornog zida, a stručne službe JP GRADAC će naći najbolje tehničko rešenje za što hitniju sanaciju.

mz ljubic

MZ Ljubić – ulica Dragoslava Bojića

 

Prilikom prošlogodišnjeg asfaltiranja ulice Dragoslava Bojića, u okviru priprema za obeležavanje 200. godišnjice Boja na Ljubiću, nisu urađeni kanali za odvod površinskih voda, što istovremeno stvara i problem pristupa stambenim objektima.  Na licu mesta je dogovoreno da JP Gradac, u saradnji sa građanima koji žive u ovoj ulici, nađu najbolje rešenje.

 

Na kraju jučerašnjeg obilaska mesnih zajednica, pomoćnik gradonačelnika, Milan Bojović, je posetio domaćinstvo porodice Bošković iz Trnave, koje je zbog oštećenja mosta u poplavama 2014. godine, a u martovskim poplavama i potpunog urušavanja  ovog mosta, ostalo odsečeno od sveta. Konstatovano je da su radovi na izgradnji mosta započeti i da će biti završeni u planiranom roku.

mz trnava

MZ Trnava – most oštećen u poplavama

 

 

Kao što je na početku svog mandata i najavio, gradonačelnik će i ubuduće, redovno, obilaziti mesne zajednice i na licu mesta sagledavati probleme sa kojima se suočavaju naši sugrađani.

 

Iz Kabineta gradonačelnika