U čačanskoj bolnici omogućeno pružanje stomatoloških usluga za osobe sa invaliditetom

Od danas u Opštoj bolnici u Čačku omogućeno je pružanje stomatoloških usluga za osobe sa invaliditetom, odnosno sa

Od danas u Opštoj bolnici u Čačku omogućeno je pružanje stomatoloških usluga za osobe sa invaliditetom, odnosno sa posebnim potrebama. Usluge će pružati Opšta bolnica u saradnji sa Stomatološkom službom Doma zdravlja u Čačku. Intervencije će se obavljati svakog ponedeljka u ambulanti za maksilo-facijalnu hirurgiju.