Predstavljanje rada dua DOPLGENGER večeras u „Risimu“

Predstavljanje rada dua DOPLGENGER (Isidora Ilić i Boško Prostran) Razgovor sa članovima dua Doplgenger će voditi Slađana Petrović

Predstavljanje rada dua DOPLGENGER (Isidora Ilić i Boško Prostran)

Razgovor sa članovima dua Doplgenger će voditi Slađana Petrović Varagić, istoričarka umetnosti

Autorska prezentacija u okviru filmskog i video programa Umetničke galerije „Nadežda Petrović“, koji je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja RS, fokusiraće se na dominantne teme i pristupe desetogodišnjeg umetničko-istraživačkog rada dua Doplgenger, kao što su: praksa umetnika kao kolektivni i samoobrazovni proces; metodologija rada dua Doplgenger; korelacija između eksperimantalnog filma i dokumenta;  istraživanje odnosa između umetnosti i politike; politička stvarnost – pokretna slika – društvena promena; uticaj jezika filma i njegove gramatike na posmatrača; spoj angažovane umetnosti i društvene realnosti.

Izbor radova:

  1. JOHNNY’S VIDEO
  2. SURPLUS
  3. CODE
  4. YOUTOPIA
  5. EVERYMAN’S DREAM
  6. NEIMENOVANI FRAGMENTI #1
  7. NEIMENOVANI FRAGMENTI #2
  8. NEIMENOVANI FRAGMENTI #3

 

Doplgenger* je umetnički duo kojeg čine Isidora Ilić i Boško Prostran, umetnici iz Beograda. Rad Doplgengera se bavi odnosom između umetnosti i politike kroz preispitivanje režima pokretnih slika i načina njihove recepcije. Doplgenger dekonstruiše filmski medij, jezik, strukturu i tekst kako bi razokrili načine na kojima pokretne slike učestvuju u kreiranju političke stvarnosti. Oslanjajući se na tradicije eksperimentalnog filma i videa, Doplgenger interveniše na već postojećim medijskim proizvodima ili proizvodi u formi filmskog eseja. Iako im je pokretna slika osnovni medij, njihova praksa uključuje i tekst, prostorne instalacije, performanse, predavanja i diskusije.

Radovi Doplgenger dua su prezentovani u zemlji i inostranstvu na samostalnim i grupnim izložbama, film/video festivalima i institucijama kao što su Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, Fond Antoni Tapies, Centar Pompidu, Međunarodni filmski festival Roterdam, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Kulturni centar Beograda, Međunarodni filmski festival u Sijetlu, Gelerija Anja i Andrej Šiva u Njujorku, Biro Stedelijk muzeja u Amsterdamu, Galerija Nod u Helsinkiju, Galerija Osaž u Hong Kongu, Kairo Video Festival, Festival eksperimentalnog filma u Parizu, Oktobarski salon, Galerija likovne umjetnosti Split, GPL Contemporary Beč, Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa VIDEOEX, VIDEOFORMES, Images Contre Nature Festival (Marsej, 2012), Bijenale umetnosti u Pančevu, TINA B. Festival savremene umetnosti u Pragu, Galerija Remont, Galerija O3on, Alternative Film-Video festival, itd.

Sarađivali su na mnogobrojnim inostranim i domaćim umetničkim i kulturnim projektima, učestvovali su na simpozijumima i panelima, držali predavanja i radionice, organizovali i kuratirali projekcije. Dobitnici su Politikine nagrade za najbolju izložbu u 2015.-oj godini. Stipendirani umetnički boravci i programi uključuju: AIR KREMS (Krems an der Donau, 2015), KulturKontakt Austrija (Beč, 2011), Frindž MK (Milton Kins, 2010, 2009), Program za umetnost i teoriju Künstlerhaus Bühsenhausen (Inzbruk, 2009), Međunarodna umetnička radionica Brejzirs (Oksford, 2007). www.doplgenger.org

____
* Doplgenger je srpska transkripcija za nemačku reč Doppelgänger i doslovno znači dvojnik/dvostruki šetač. Doppelgänger je stranac, autsajder, društveno devijantan, neko čije je poreklo nepoznato ili ko ima izvanredne moći, i kao takav se smatra za zlo. Dvojnik je defininisan kao zlo upravo zbog svoje razlike i mogućeg poremećaja onog što nam je poznato i blisko. Doplgenger definiše prostor izvan sistema dominantnih vrednosti. Na taj način dvojnik artikuliše ono neiskazano i nevidljivo kulture: ono što je ušutkano, učinjeno nevidljivim, napravljeno “odsutnim”. Doplgenger preti da rasturi dominantne strukture, ukazujući na osnovu na kojoj počiva kulturni poredak – na jedinstvenog pojedinca. “Drugo” je kategorizovano kao negativno tamno područje – kao zlo, demonsko, varvarsko – sve dok ne bude prepoznato kao nevidljivo kulture