Raspisan konkurs za stipendiranje učenika i studenata

Komisija za finansijsku podršku učenicima i studentima grada Čačka raspisala je konkurs za dodelu finansijke podrške studentima i

Komisija za finansijsku podršku učenicima i studentima grada Čačka raspisala je konkurs za dodelu finansijke podrške studentima i učenicima iz budžeta grada za školsku 2016/2017. godinu. Stipendija se isplaćuje u visini od  8.000 dinara mesečno za studente, 4.000 dinara mesečno za učenike, a nagrada se isplaćuje u visini 12.000 dinara. Rok za prijavljivanje na konkurs je do 30. novembra 2016. godine. Prijave se dostavljaju na adresu Gradske uprava za društvene delatnosti. Komisija će obavestiti učesnike konkursa o rezultatima do 15. decembra  ove godine.