Uređenje crkava i manastira na području opštine Gornji Milanovac

Opština Gornji Mialnovac uložila je 3,2 miliona dinara u uređenje crkava i manastira na području opštine, a samo

Opština Gornji Mialnovac uložila je 3,2 miliona dinara u uređenje crkava i manastira na području opštine, a samo u izgradnju palionice i prodavnice u dvorištu crkve Svete Trojice u gradu, 800 hljada dinara.