Počela rekonstrukcija krova konaka Jovana Obrenovića

U Čačku je počela rekonstrukcija dela krova konaka Jovana Obrenovića koji se nalazi u dvorištu Narodnog muzeja. Konak

U Čačku je počela rekonstrukcija dela krova konaka Jovana Obrenovića koji se nalazi u dvorištu Narodnog muzeja.

Konak gospodara Jovana Obrenovića podignut je 1835. godine u stilu orijentalno–balkanske arhitekture karakteristične za prvi period vlade kneza Miloša.