Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje

Grad Čačak i Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, raspisali su javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje

Grad Čačak i Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, raspisali su javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima. Ova subvencija namenjena je poslodavcima iz privatnog sektora, koji će zaposliti do pet  nezaposlenih lica sa teritorije grada.

Subvencije se odobravaju u jednokratnom iznosu od 220.000 dinara po licu, osim u slučaju zapošljavanja odraslih u hraniteljskoj porodici, osoba sa invaliditetom, samohranog roditelja,  roditelja kome je odlukom nadležnog suda povereno samostalno vršenje roditeljskog prava i Roma, kada se  subvencija dodeljuje u iznosu od 300.000 dinara po licu. Odluku o dodeli subvencije donosi gradonačelnik, po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje.  Javni poziv je otvoren do 30. decembra ove godine. Podsetimo, nedavno je rebalansom budžeta za ovaj program izdvojeno dodatnih 9,1 milion dinara.