Pokrenuta peticija za neplaćanje usluge grejanja jer toplane nisu zaključile ugovor sa svakim korisnikom posebno

Na osnovu Zakona o energetici sve toplane u Srbiji trebalo je da, najkasnije do 29. decembra prošle godine,

Na osnovu Zakona o energetici sve toplane u Srbiji trebalo je da, najkasnije do 29. decembra prošle godine, zaključe ugovore o snabdevanju toplotnom energijom sa svakim korisnikom posebno. Kako to toplane nisu uradile, u nekoliko gradova Srbije pokrenuta je peticija za neplaćanje usluge grejanja. Istraživali smo kakva je situacija u Čačku i da li građani zaista mogu da ne plate grejanje.