Većnici doneli odluku da se zaključi ugovor o vršenju usluga JP „Gradac“ za januar

Na današnjoj sednici članovi Gradskog veća doneli su odluku da se zaključi ugovor o vršenju usluga Javnog preduzeća

Na današnjoj sednici članovi Gradskog veća doneli su odluku da se zaključi ugovor o vršenju usluga Javnog preduzeća „Gradac“ za januar ove godine. Vrednost poslova iz tog ugovora iznosi blizu osam miliona dinara. Podsetimo, Javno prduzeće ’’Gradac’’ je od 1. decembra prošle godine izgubilo status direktnog budžetskog korisnika i sada radi po tržišnom principu. Takva promena, nastala nakon usklađivanja osnivačkog akta sa novim Zakonom o javnim preduzećima, dovela je i do smanjenja broja zaposlenih u Gradcu za 11 radnika. Svi oni pristali su da budu raspoređeni na radna mesta u drugim javnim preduzećima i gradskoj upravi.