Nov Statut biciklističkog kluba „Borac“ i planovi za 2017.

Na redovnoj izbornoj Skupštini biciklističkog kluba „Borac“ novi mandat poveren je dosadašnjem predsedniku dr Vladimiru Miloševiću, a novi

Na redovnoj izbornoj Skupštini biciklističkog kluba „Borac“ novi mandat poveren je dosadašnjem predsedniku dr Vladimiru Miloševiću, a novi generalni sekretar je Ivan Rvović.

Redovna izborna Skupština Biciklističkog kluba „Borac“ održana je u četvrtak 26.01.2017.godine u Hotelu Beograd. Na Skupštini je bilo prisutno 20 od 29 delegata, što je bilo dovoljno da ona radi i donosi odluke legitimno.  Na dnevnom redu bili su izveštaji o radu u proteklom periodu, izbor rukovodstva kluba, usvajanje novog Statuta i program rada za 2017.godinu.

Učesnici Skupštine 2017

Klub je u proteklom Olimpijskom ciklusu ispunio većinu svojih zacrtanih ciljeva, ali nije osnovni da se ponovo na Olimpijskim igrama nadje neko od takmičara kluba. Pored toga što su takmičari Borca dali veliki doprinos ispunjenju Olimpijske norme, selektor je ipak dao prednost iskusnijem takmičaru u odnosu na spremnijeg.. Ocenjeno je da klub radi dobro i da će u budućnosti nastaviti politiku oslanjanja na sopstveni vozački kadar. Ekipa je zrelija i  iskusnija tako da se ambiciozno kreće u novi Olimpijski ciklus u nadi da će nadoknaditi ono što propušteno.

Kako je dosadšnjem rukovodstvu istekao mandat na Skupštini je jednoglasno dat novi mandat dosadašnjem predsedniku dr Vladimiru Miloševiću. On je za članove Upravnog odbora predložio Svetislava Pajića, dr Prvoslava Savića, Aleksandra Radulovića, dok će petog člana odrediti posle konsultacija sa kandidatima.

Za novog Generalnog sekretara izabran je bivši takmičar kluba Ivan Rvović, dok će dosadašnji generalni sekretar Dragan Dostanić obavljati funkciju sportskog direktora.

Sportski direktor Dragan Dostanić

Izvršeno je i usaglašavanje Statuta kluba sa novim Zakonom o sportu, koji je takođe jednoglasno usvojen.

Iskazana je velika zahvalnost donatoru preduzeću „Auto Čačak“, ali i Gradu Čačku na finansijskoj pomoći koji na taj način pomažu da klub ostvari svoje visoke ambicije.

Prema programu rada za 2017.godinu seniorska ekipa otputovala je na  tronedeljne pripreme u Crnu Goru. Po završetku priprema prve nastupe takmičari Borca imaće na seriji trka u Hrvatskoj, a prve trke na domaćim drumovima biće krajem marta.