U Konjičkom klubu prihvatili odluku o dislokaciji hipodroma

Na današnjoj vanrednoj sednici Skupštine Konjičkog kluba „Milenko Nikšić“ jednoglasno je doneta odluka da se prihvati predlog o

Na današnjoj vanrednoj sednici Skupštine Konjičkog kluba „Milenko Nikšić“ jednoglasno je doneta odluka da se prihvati predlog o prenosu u javnu svojinu  grada Čačka 18,11 hektara zemljišta Kluba. Prema ovoj odluci grad bio obavezan da, po pravosnažnom rešenju suda, plati naknadu ranijim vlasnicima i da Konjičkom klubu obezbedi novu lokaciju za hipodrom sa pratećim sadržajima. Najvažnije cilj kluba, zaključeno ja na skupštini, jeste obezbediti njegov opstanak, nesmetani rad i unapređivanje konjičkog sporta.

Na dnevnom redu bilo je i usaglašavanje Statuta sa novim Zakonom o sportu do 16. februara. Redovna sednica kluba „Milenko Nikšić“ planirana je upravo za kraj februara ove godine.