Grad Čačak konkurisao za podršku stvaranja efikasne lokalne administracije

Na poziv Saveta Evrope, Grad Čačak podneo je prijavu za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama za

Na poziv Saveta Evrope, Grad Čačak podneo je prijavu za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima.

Poziv je objavljen u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Srbiji u direktnoj saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština. Pravo učešća u pozivu imali su svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine.