8. mart najviše pogoduje trgovcima

Ako zanemarimo značaj osmog marta u borbi za političku, ekonomksu i socijalnu ravnoprvnost žena, kao što obično činimo,

Ako zanemarimo značaj osmog marta u borbi za političku, ekonomksu i socijalnu ravnoprvnost žena, kao što obično činimo, Međunarodni praznik žena svodi se više-manje na iznuđenu pažnju koju muški deo populacije na taj dan treba da ukaže svojim “slabijim polovinama”.

To su pre svega spoznali trgovici, koji i ove godine svoju ponudu prilagođavaju uprvo sitnim znacima pažnje.