Ženska parlamentarna mreža: Žena i dalje nemaju nikakva prava

BEOGRAD — Ženska parlamentarna mreža saopštila je danas da je položaj žena u Srbiji poboljšan ali i dalje

BEOGRAD — Ženska parlamentarna mreža saopštila je danas da je položaj žena u Srbiji poboljšan ali i dalje nemaju jednaka prava kao muškarci.

„Zato je neophodno istrajati u toj borbi. Usvajanjem rodno odgovornih javnih politika, država ima vodeću ulogu u stvaranju uslova za rodnu ravnopravnost“, navedeno je u saopštenju Ženske parlamentarne mreže povodom Medjunarodnog dana žena.


Dodaje se i da se o pravima žena u Srbiji mora govoriti svakog dana, a ne samo na današnji dan, i navodi da je Skupština Srbije prepoznala potrebu za jačanjem rodne ravnopravnosti i snažno podržala rad Ženske parlamentarne mreže.
„Naš zajednički cilj mora da bude stvaranje uslova u kojima će jedino merilo uspeha biti – rad i postignuti rezultati, a ne činjenica da li ste muškarac ili žena. Izglasali smo Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i uveli rodno odgovorno budžetiranje sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena“, navedeno je u saopštenju.
Prema podacima, u Srbiji je zaposleno 40 odsto žena, 26 odsto žena su preduzetnice, 15 odsto žena samostalno obavlja posao, osam odsto žena su predsednice opština ili gradonačelnice, oko 15 odsto žena učestvuje u izvršnoj vlasti i za isti posao nisu jednako plaćene kao muškarci.
„Izbori za predsednika Srbije prilika su da kandidati daju odgovore šta će učiniti da ovi procenti budu veći. To čeka 51,7 odsto gradjana naše zemlje, odnosno – žene Srbije“, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Beta