Prehrambena škola: Seksualno uznemiravanje i odgovor direktora

Direktor Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku, Dragan Kovačević, saopštio je da je spreman da podnese ostavku ukoliko Školski

Direktor Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku, Dragan Kovačević, saopštio je da je spreman da podnese ostavku ukoliko Školski odbor proceni da je načinio propuste prilikom postupanja u slučaju nastavnika sociologije, optuženog za seksualno uznemiravanje.

Nastavnik G.V, prijavljen je još 2014. godine za seksualno uznemiravanje četvoro učenika ove škole, ali protiv njega nije pokrenut disciplinski postupak. Nastavnika su prošle godine prijavile i učenice Medicinske škole. Nakon toga, oba slučaja je ispitivala Kancelarija zaštitnika građana i dala preporuku o razrešenju oba direktora zbog propusta u postupanju po prijavi seksualnog uznemiravanja.