Ravnopravnost polova i dalje nedovoljna, procenjuju dame iz SPS i SNS

Osmi mart – međunarodni Dan žena – tokom 108 godina duge borbe za ravnopravnost lepšeg pola u odnosu

Osmi mart – međunarodni Dan žena – tokom 108 godina duge borbe za ravnopravnost lepšeg pola u odnosu na muškarce, menjao je svoj značaj i društvenu ulogu zajedno sa političkim, klasnim i ekonomskim promenama.

Načini proslave ovog datuma i praznične formalnosti, ipak, manje su važne od činjenice da se prava žena u Srbiji danas tek stidljivo vraćaju na spisak tema o kojima se odlučuje na nivou visoke politike. Neki pomaci su poslednjih godina učinjeni, ali sve je to i dalje nedovoljno, procenjuju dame iz čačanskog SPS-a i SNS-a.