Konferencija o „Podršci detetu u inkluzivnom procesu“

Dvodnevna konferencija o „Podršci detetu u inkluzivnom procesu“ počela je juče u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih

Dvodnevna konferencija o „Podršci detetu u inkluzivnom procesu“ počela je juče u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Inkluzivni proces – ili uključivanje dece sa posebnim potrebama u aktivan društveni život, od škole do zaposlenja – u Srbiji još nije u dovoljnoj meri zaživeo, procenjuju predavači.

Tačan broj dece sa posebnim potrebama u Srbiji nije poznat. Prva tema na jučerašnjem programu konferencije bila je inkluzija dece sa autizmom.