Milanovac: Dve struje u opštinskom Odboru SPS-a optužuju jedna drugu za nelegitiman rad

Na juče održanoj sednici opštinskog Odbora milanovačkog SPS-a, koju je sazvao potpredsednik odbora Rajko Nešković, jednoglasno su usvojeni

Na juče održanoj sednici opštinskog Odbora milanovačkog SPS-a, koju je sazvao potpredsednik odbora Rajko Nešković, jednoglasno su usvojeni predlozi odluka da se deponovani potpis predsednika odbora Jovice Carevića i sve odluke, sporazumi i dogovori, koje je on u ime SPS-a donosio, stave van snage.

Prisutni su se saglasili da se protiv Carevića pokrene i disciplinski postupak isključenja iz stranke zbog, osim ostalog, grubog kršenja programa i statuta SPS-a. Carević je danas za Telemark izjavio da je jučerašnja sednica nelegitimna, jer je sazvana protivno statutu, i da će za par dana potpisati koalicioni sporazum sa SNS-om upravo u ime milanovačkog SPS-a. Carević tvrdi da iz vrha stranke u Beogradu ima nalog i ovlašćenje da to uradi.