Međunarodni dan zaštite od buke

Svakog 20.aprila obeležava se Međunarodni dan zaštite od buke sa ciljem da se smanji nivo buke kojem je

Svakog 20.aprila obeležava se Međunarodni dan zaštite od buke sa ciljem da se smanji nivo buke kojem je izloženo stanovništvo.

Zavod za javno zdravlje Čačak kao preventivna zdravstvena ustanova koja prepoznaje ozbiljnost uticaja buke na zdravlje stanovništva, opremljena je, akreditovana i ovlašćena za merenje buke u životnoj sredini i ovim poslom bavi se već dugi niz godina.