Novi prevodi Disa

Novi prevodi Disa Da povodom stogodišnjice od smrti Vladislava Petkovića Disa njegove pesme odu u svet, pobrinuo se

Novi prevodi Disa

Da povodom stogodišnjice od smrti Vladislava Petkovića Disa njegove pesme odu u svet, pobrinuo se Banatski kulturni centar u Novom Miloševu uz  pomoć Minstarstva za kulturu i informisanje. Banatski kulturni centar profilisao je svoju izdavačku delatnost na objavljivanje dela naroda i manjina koje žive u Vojvodini, ali je napravio iskorak i brojnim ovogodišnjim izdanjima dodao i Vladislava Petkovića Disa. Tri knjige prevoda Disovih stihova, na nemački, francuski i rumunski objavljene su početkom 2017. godine, a promovisane od 15. do 19. marta 2017.na Sajmu knjiga u Lajpcigu u Nemačkoj. Na nemački jezik Disove pesme preveo je Johan Lavundi, na francuski  Boris Lazić, a na rumunski Ivo Munćan.

Zaljubljenost Johana Lavundija (1956) u srpsku književnost potiče još iz detinjstva. Ovaj književnik, dramaturg i prevodilac iz Ulma  potomak je bačkih Švaba i deo mladosti proveo je u Apatinu. Pod nazivom Nirwana  na 170 strana pojavio se ove godine Lavundijev izbor Disovih pesama na nemačkom kao i pesnikova kraća biografija. Zastupljene su 72 pesme iz zbirki Utopljene duše, Mi čekamo cara i Nedovršene pesme, što je najsveobuhvatniji prevod poezije Vladislava Petkovića Disa na nemački jezik. Pre nekoliko godina Disovu pesmu Možda spava preveli su Peter Handke i Žarko Radaković, a Disa je na nemački prevodio i Manfred Jenihen.

Boris Lazić (1967) je svoj prevod Disa na francuski  jezik naslovio prema prvoj zbirci Utopnjene duše / Les ames englouties.  Lazić je preveo 18 pesama uz kraći pesnikov životopis. Prevod je objavljen na 37 strana i u tiražu od samo 100 primeraka. Boris Lazić, rođen u Parizu, već se bavio Disom: u časopisu Disovo proleće 2011. godine štampan je njegov prevod Nirvane na francuski. Pesnika koji je „ rođen sa ranom koja se ne leči“ zavoleo je još 1987. kada je na Sajmu knjiga u Beogradu došao u posed jedne Disove zbirke. Boris Lazić živi u Nici, lektor je i predavač srpske književnosti na francuskim fakultetima slavistike, ali i pesnik, prevodilac, književni kritičar, antologičar.

Ivo Munćan (1943) predstavio je Disovu poeziju na rumunskom jeziku pod naslovom Sumrak snova / Amurgul viselor. Na pedesetak strana objavljeno je 20 pesama, a u izboru su najvrednije: Tamnica, Nirvana, Možda spava, Utopljene duše, Pijanstvo, Orgije…Uz biografske podatke objavljeni su i kraći osvrti srpskih kritičara na pesništvo rodonačelnika srpske moderne (Svetislav Stefanović, Zoran Mišić, Miodrag Pavlović, Radomir Konstantinović, Predrag Palavestra i dr.). Ivo Munćan je istaknuti publicista, pisac i prevodilac u Rumuniji, nosilac brojnih nagrada i priznanja za stvaralaštvo i prevodilaštvo. Prepevom Disovih pesaama na rumunski jezik još jednom je doprineo širenju srpske kulture među Srbima koji žive u ovoj zemlji, ali i upoznavanjem rumunske publike sa velikanima srpske  lirike.

Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” u svom Zavičajnom odeljenju čuva prevode Lavundija, Lazića i Munćana kao i ranije prevode pesama Vladislava Petkovića Disa koji su ujedno i njegov najtrajniji spomenik.