Priznanje za čačansku doktorku

U okviru obeležavanja 800 godina Srpske medicine na 8. Kongresu istoričara medicine održanom u Beogradu, Srpsko lekarsko društvo

U okviru obeležavanja 800 godina Srpske medicine na 8. Kongresu istoričara medicine održanom u Beogradu, Srpsko lekarsko društvo dodelilo je povelju čačanskoj doktorki, pneumoftiziologu dr Nadi Lazović. Da bude jedna od dvoje dobitnika najvišeg priznanja koje dodeljuje Srpsko lekarsko društvo, primarijusa dr Lazović je, prema oceni lekara, nominovao veliki doprinos medicinskoj nauci i struci, postignuti izuzetni rezultati u ostvarivanju ciljeva i zadataka društva, dugogodišnje zalaganje i učešće u brojnim aktivnostima koje lekarsku profesiju čine humanom.
Dr Nada Lazović je dugogodišnja predsednica Podružnice Srpskog lekarskog društva u Čačku i sekretarka je Sekcije za kulturu i umetnost SLD.