Kako zašititi decu od digitalnog nasilja

U jednoj od prethodnih informativnih emisija govorili smo o tome kako da se deca zaštite na internetu, a

U jednoj od prethodnih informativnih emisija govorili smo o tome kako da se deca zaštite na internetu, a u narednim minutima podsećamo na postojanje nacionalnog kontakt centra gde deca mogu da prijave digitalno nasilje. Naime, od februara ove godine počeo je sa radom Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu. Osnovan je sa ciljem da pruži neophodne informacije kako da deca bezbedno koriste internet ali i da prijave ukoliko posumnjaju da su žrtve digitalnog nasilja.

_