Veće u Gornjem Milanovcu o preraspodeli viška novca iz prošle godine

Foto: TV Telemark

Na današnjoj sednici opštinskog Veća Gornjeg Milanovca nastavljeno je usvajanje predloga za preraspodelu viška novca iz prošle godine. Za tekuće potrebe, planirane aktivnosti i nabavku nove opreme, javna preduzeća, ustanove i direktni budžetski korisnici dobiće dodatna sredstva u skladu sa izmenama svojih finansijskih planova. Veće je usvojilo i početnu dinamiku otplate duga apoteke Gornji Milanovac. Time će, prema rečima predsednika opštine Dejana Kovačevića, najveći minus od 20 miliona dinara konačno početi da se smanjuje za milion mesečno.