Održan informativni seminar za vlasnike privatnih šuma u Dragačevu

Foto: TO Dragačevo

U sredu, 21. juna 2017. g. u  selu Viča, u poslovnim prostorijama preduzeća “Basna“, održan je Informativni seminar za vlasnike privatnih šuma u Dragačevu u organizaciji Regionalne razvojne agencije “Zlatibor“ iz Užica i suorganizaciji Ekološkog društva Dragačevo iz Guče. Na seminaru su učestvovali vlasnici privatnih šuma, pružaoci usluga u šumarstvu, predstavnici preduzeća za preradu drveta, šumarski stručnjaci iz Šumske uprave Užice i Čačak, energetski stručnjaci iz Šapca, predstavnici poljoprivrednih, šumarskih i ekoloških udruženja iz Dragačeva, Užica i Kremana, odbornici Opštine Lučani… Seminar je otvorio Miloš Radojević, menadžer projekta iz Regionalne razvojne agencije “Zlatibor“ iz Užica,  predstavio ciljeve seminara, da se informišu vlasnici privatnih šuma o  značaju, potrebi i mogućnostima organizovanja i udruživanja u Udruženje vlasnika privatnih šuma.

U ime domaćina seminara, preduzeća “Basna“, prisutne je pozdravila, direktor  Vesna Baur, ističući zadovoljstvo organizacijom ovakvog skupa  u njihovom preduzeću kao i zainteresovanost za osnivanje Udruženja vlasnika privatnih šuma u Dragačevu, sa kojim Udruženjem bi mogli sarađivati na obezbeđenju drvne biomase za svoju proizvodnju. Učesnike seminara je pozdravio i Dušan R. Ivanović iz Ekološkog društva Dragačevo, kao suorganizator ovog seminara i pokretač inicijative za organizovanje ovakvog informativnog seminara u cilju okupljanja  zainteresovanih vlasnika privatnih šuma, pružaoca usluga u šumarstvu, prerađivača drvne biomase, šumarskih stručnjaka, udruženja, predstavnika lokalnih vlasti i razgovora na organizovanju i osnivanju  Udruženja vlasnika šuma u Dragačevu.

Na Seminaru

Prvu temu na seminaru: Udruživanje vlasnika privatnih šuma kao važan izvor drvne biomase – zakonski okvir, mogućnosti i prednosti udruživanja, predstavio je  Đorđe Marić, dipl. inž. šumarstva iz Užica – stručni saradnik na ovom projektu. Drugu temu: Finansiranje projekata udruženja vlasnika privatnih šuma, takođe je predstavio Đorđe Marić. Treću temu: Primeri dobre prakse – izgradnja šumskih puteva, prve prorede u šumi, poljumljavanje, predstavio je Savo Bešlić, dipl. šum. inž. iz Užica i predsednik Udruženja vlasnika privatnih šuma “Bor“ iz Kremana, koje postoji od početka 2016. godine, sa uspešno realizovanim aktivnostima na izgradnji šumskih puteva,  šumskim proredama i pošumljavanju na područima opština Užice i Čajetina. Četvrtu temu na seminaru: Tržište energetskih usluga i modeli finansiranja – finansiranje projekata, usluga prodaje/nabavke energija; ESKO modeli finansiranja, predstavio je Slobodan Jerotić, energetski menadžer Grada Šapca.

Na kraju seminara, učesnici su imali priliku da čuju bliže predstavljanje preduzeća “Basna“ sa obilaskom proizvodnog pogona. Preduzeće “Basna“ je srpsko preduzeće sa švajcarskim kapitalom, osnovano 2010. godine sa sedištem u Čačku i proizvodnjom u selu Viča u Dragačevu. U procesu proizvodnje “Basna“ koristi drvnu biomasu koju tehnologijom pirolize pretvara u ugalj, koji je oslobođen od nedozvoljenih toksina (EBC sertifikovan). Iz ovako dobijenog uglja, daljom preradom dobijaju se tri finalna proizvoda:

–   Agro – ugalj je organski oplemenjivač zemljišta za sve vrste poljoprivredne proizvodnje;

–   Bio – ugalj  je dodatak ishrani za životnje, sa kojim se postiže bolje zdravstveno stanje životinja, bolji kvalitet i veća količina proizvoda od životinja, kao i stajsko đubrivo sa bio – ugljom, koje ima dodatne vrednosti indirektnog pozitivnog uticaja na popravku kvaliteta zemljišta i ostatkom u zemlji desetinama godina;

–   Briket za roštilj se dobija sa povećanom energetskom vrednošću i ujednačenim  oblikom.

Proizvodnja Basna u Vici

Sa završetkom informativnog seminara, najavljena je mogućnost organizovanja specifičnijeg treninga za  vlasnike privatnih šuma u Dragačevu, koji bi mogao uslediti u julu mesecu, ako se kod  lokalnih učesnika, iskaže takvo interesovanje. Informativni seminar je sproveden u okviru BioEn projekta, koji realizuje Regionalna razvojna agencija Zlatibor, uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, preko Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ.