Desimir Jovanović: „Nikakva opštinska dokumenta nisam falsifikovao“

GORNJI MILANOVAC — „Nikakva opštinska dokumenta nisam falsifikovao, a molbu Putevima Srbje koju predsednik Kovačević pokazuje kao osnov

GORNJI MILANOVAC — „Nikakva opštinska dokumenta nisam falsifikovao, a molbu Putevima Srbje koju predsednik Kovačević pokazuje kao osnov da me krivično tuži, nisam zvanično ni poslao,“ izjavio je danas bivši član opštonakog Veća i potpredsednik Nove Srbije u Milanovcu, Desimir Jovanović.

Putevi Srbije ne finansiraju put u Šilopaju na moju molbu, već na molbu Mesne Zajednice, koja je uredno zavedena i overena u Putevima,“ pojasnio je Jovanović i pokazao ta dokumenta danas novinarima. On je dodao da će i kao običan građanin uvek pomagati ljudima da stupe u kontakt sa onima koji mogu da im urade put. U kabinetu predsednika opštine Dejana Kovačevića kažu da Kovačević nove Jovanovićeve argumente neće komentarisati jer je sve sada u nadležnosti istražnih i sudskih organa. Kovačević je pre dva dana najavio tužbu protiv Jovanovića za falsifikovanje opštinskih akata na osnovu kojih je put Mutanj-Lipa-Šilopaj nedavno asfaltiran bez neophodne saglasnosti opštine Gornji Milanovac.