Prijem za učesnike „Interakcije“, koji snimaju film u Čačku

U okviru 12. Međunarodng studentskog filmskog kampa Interakcija, koji se organizuje u Požegi, 15 studenata režije, kamere, dizajna

U okviru 12. Međunarodng studentskog filmskog kampa Interakcija, koji se organizuje u Požegi, 15 studenata režije, kamere, dizajna zvuka i produkcije, podeljeni u tri ekipe, snimiće tri dokumentarna filma na temu „Mali grad- veliki ljudi“ tokom sedmodnevnog bravka u Čačku, Ivanjici i Užicu. U sali Gradskog veća danas je tim povodom organizovan prijem petočlane ekipe koja na zadatu temu snima dokumentarac u Čačku.