Potraživanja grada od poreza i taksi 967 miliona 800 hiljada dinara

Foto: TV Telemark

U obrazloženju predloga odluke o rebalansu budžeta za ovu godinu navedeno je da je u skaldu sa završnim računom za 2016. godinu utvrđeno da su potraživanja grada od poreza i taksi u ukupnom iznosu od 967 miliona 800 hiljada dinara, od čega je potraživanje od poreza na imovinu 676 miliona dinara i komunalnih taksi za isticanje firmi 208 miliona dinara. Navedeno je da je od filijale Republičke poreske uprave u Čačku dobijen podatak da jedan veliki poreski obveznik za porez na zarade na dan 31.12.2016. sa kamatom duguje 827 miliona 500 hiljada dinara. Napaltom ovih dugovanja premašio bi se planirani iznos prihoda budžeta grada za ovu godinu i stvorila osnova za značajno investiciono ulaganje u idućoj budžetskoj godini, zaključuje se u obrazloženju rebalansa budžeta.