Za vikend međunarodni bilijar turnir u Čačku

Medjunarodni turnir u bilijaru 16 i 17 septembar. Ucestvuje 150 igraca iz bivse Jugoslavije. Ovo je prvi turnir

Medjunarodni turnir u bilijaru 16 i 17 septembar. Ucestvuje 150 igraca iz bivse Jugoslavije. Ovo je prvi turnir koji se odigrava u okviru lige bivse Jugoslavije. Odigrava se u prostorijama bilijar kluba Libero 5 na spratu aitobuske stanice.