Desetodnevna edukacija za dijabetičare u Vrnjačkoj banji o trošku države

Oboleli od dijabetesa imaju pravo da o trošku države jednom u četiri godine borave u Specijalnoj bolnici „Merkur“

Oboleli od dijabetesa imaju pravo da o trošku države jednom u četiri godine borave u Specijalnoj bolnici „Merkur“ u Vrnjačkoj Banji na desetodnevnoj edukaciji. Međutim, mali broj obolelih iskoristi to pravo. Proveravali smo kakva je procedura i šta oboleli treba da urade da bi ostvarili odlazak u Vrnjačku Banju.