Rebalans budžeta u Milanovcu – najviše sredstava za postavljanje solarnih panela na javne zgrade

„Preko 20 miliona dinara preraspoređeno je sa pozicija investicija koje ne mogu da budu realizovane u ovoj godini

„Preko 20 miliona dinara preraspoređeno je sa pozicija investicija koje ne mogu da budu realizovane u ovoj godini na investicije koje ćemo moći u tom periodu da realizujemo“. Ovako je predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević obrazložio predlog odluke o rebalansu budžeta koja je doneta na današnjoj sednici opštinskog Veća. Najveći deo tih sredstava biće utrošen na projekte postavljanja solarnih panela na javne zgrade radi smanjena troškova za energente. „Nažalost,“ dodao je Kovačević, „i dalje mnogo novca izdvajamo za naknadu štete zbog napada i ujeda pasa, ali se nadam da će nedavno doneta odluka, koja reguliše ovu oblast, uvesti red i smanjiti izdatke.“