Dveri u Milanovcu traže da skupština opštine razmotri ,,Deklaraciju o porodici“

Opštiski odbor DVERI u Milanovcu uputio je predsedniku opštine, predsedniku lokalnog parlamenta i opozicionim odbornicima „Deklaraciju o porodici“

Opštiski odbor DVERI u Milanovcu uputio je predsedniku opštine, predsedniku lokalnog parlamenta i opozicionim odbornicima „Deklaraciju o porodici“ sa zahtevom da je skupština opštine što pre uvrsti u razmatranje. Dveri ovom deklaracijom predlažu mere ohrabrivanja mladih da zasnuju porodicu i politiku poreskih i ostalih lokalnih olakšica za nezaposlene bračne parove i višedetne porodice.