Kvantaška pijaca u Milanovcu premeštena ispred zelene pijace

Kvantaška pijaca u Gornjem Milanovcu od danas se, umesto u dnu Ulice Vuka Karadžića, nalazi ispred zelene pijace.

Kvantaška pijaca u Gornjem Milanovcu od danas se, umesto u dnu Ulice Vuka Karadžića, nalazi ispred zelene pijace. Prema rečima vršioca dužnosti direktora Javno komunalnog preduzeća, Ivana Lazića, Karadžićeva ulica biće od sad sasvim prohodna za putnička vozila i na tom potezu više neće dolaziti do saobraćajnih zagušenja jer je mehanizacija istovremeno uredila i prostor između Železničke i Heroja Draževića.