U Ljigu u porastu broj slučajeva nasilja u porodici

U skladu sa svojim mogućnostima, u opštini Ljig se trude da pomognu svim licima koja se nalaze u

U skladu sa svojim mogućnostima, u opštini Ljig se trude da pomognu svim licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, kroz redovnu isplatu socijalne pomoći ali i jednokratne novčane pomoći, najčešće licima koja ne ispunjavaju zakonom propisane uslove za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć. Od direktora međuopštinskog centra za socijalni rad „Solidarnsot“ saznajemo i da je u porastu broj slučajeva nasilja u porodici ali i na koji način pomažu starim licima.