Bolji dani za Ovčar Banju na vidiku

Više od 30 godina o Ovčar Banji se govori kao o velikom turističkom potencijalu Čačka ali i opštine

Više od 30 godina o Ovčar Banji se govori kao o velikom turističkom potencijalu Čačka ali i opštine Lučani, i to najčešće u predizbornim kampanjama. Međutim, sve se uglavnom i završavalo na rečima. Stvari bi mogle da se pokrenu sa mrtve tačke naredne godine kada bi konačno trebalo da se izgradi info pult, uredi prilaz pećini Kađenica i započne izgradnja puta od Vrnčana ka vrhu Kablara.