Specijalna bolnica ,,Čigota“ jedina u Evropi brendirala svoje usluge kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine

Specijalna bolnica „Čigota“ prva je u Srbiji i jedina u Evropi koja je brendirala svoje usluge kod Zavoda

Specijalna bolnica „Čigota“ prva je u Srbiji i jedina u Evropi koja je brendirala svoje usluge kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Republike Srbije. Promocija brenda „Čigota“ održana je nedavno u Beogradu.